SmartLab - Biogospodarka

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 20.12.2017 15:00

zakończona

Opis wydarzenia
Klaster LifeScience Kraków zaprasza na otwarte spotkanie, którego celem jest przedstawienie możliwości współpracy w obszarze BIOGOSPODARKI – dziedziny  o olbrzymim potencjale rozwoju, która  dotyczy większości firm na rynku, i o której wiedza jest nadal zbyt mała. 

  •  Co trzeba wiedzieć o BIOGOSPODARCE?
  • gdzie są szanse i gdzie zagrożenia dla Twojej firmy w związku ze wzrastającą rolą bio-gospodarowania w światowej ekonomii 
  • oraz jakie działania możemy podjąć wspólnie w Klastrze, aby wesprzeć rozwój innowacji w tym zakresie 

- to trzy główne tematy spotkania.

Klaster LifeScience Kraków współpracuje z Województwem Małopolskim w opracowaniu strategii rozwoju BIOGOSPODARKI, w tym w przygotowaniu programu wsparcia dla przedsiębiorstw rozwijających odpowiednie technologie lub wdrażających te technologie do swojej działalności.  W grupie tematycznej (SIG) BIOGOSPODARKA działają przedstawiciele nauki, biznesu, administracji i otoczenia gospodarczego – tutaj zawsze można znaleźć partnera do swoich działań.  Klaster działa również w ramach krajowych i międzynarodowych grup interesów  i projektów, przez co umożliwia rozwinięcie kontaktów i wiedzy niezbędnej dla rozwoju firmy. 

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 20.12.2017 15:00
Zakończenie: 20.12.2017 17:00

Park LifeScience
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków

Strona rejestracji:
https://1712smartlabbiogospodarka.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

bosolinska@lifescience.pl
122974605